Ako sa stať členom?

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy vznikla v roku 1995 a zastrešuje expertov z oblasti povrchových úprav, korózie kovových materiálov, protikoróznej ochrany, galvaniky a elektrochémie zo slovenských Univerzít, veľkých priemyselných podnikov či malých a stredných firiem podnikajúcich v tejto oblasti.

Členský poplatok za kalendárny rok je 5 €/osobu, v prípade kolektívnych členov 70€/firmu.

V prípade záujmu nám pošlite vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením o zaplatení členského poplatku na korešpondenčnú adresu alebo na mailto:matilda.zemanova@stuba.sk