Projekty

Typ projektu Názov Riešiteľ
EU-SMEs HardAlt: New generation of protective coatings alternative to hard chrome Prof. Híveš
NATO Decontamination of chemical warfare agents by environmentally-friendly oxidants iron(IV) and iron(VI) Prof. Híveš
EU Centrum pre Materiály, vrstvy a systémy pre Aplikácie a ChemIcké procesy v extrémNych podmienkAch Prof. Híveš